افسانه ی نجم آبادی در دانشگاه Dalhousie

به نقل از شماره 37 ماهنامه چراغ

پژوهشگر ایرانی هویت جـــ ـنــــ ـســــ ـی معتقد است که حقوق هــ ـمــــ ـجــــ ـنــ ـســـ ـگـ ـرایی در ایران یک معضل است

استاد دانشگاه هاروارد علیه اعمال فشار در راه جنبش هــ ـمــــ ـجــــ ـنــ ـســـ ـگـ ـرایی در ایران هشدار می دهد

اشلی فیتزجرالد

Nova News Net

ashleyfitz36@hotmail.com

افسانه نجم آبادی، استاد دانشگاه هاروارد در سخنرانی خود گفت مایل است ببیند که گروه های کانادایی و بین المللی حقوق دگرباشان جـــ ـنــــ ـســــ ـی در ترسیم وضعیت هــ ـمــــ ـجــــ ـنــ ـســـ ـگـ ـرایان و دگرجنسگونگان ایران با دقت نظر بیشتری عمل می کنند. نجم آبادی که در دانشگاه Dalhousie با عنوان Transing and Transpassing Along Sex-Gender Lines in Contemporary Iran” سخنرانی می کرد بخشی از نتایج آخرین تحقیق خود را در سالنی با حضور حدود دویست نفر به دست داد.

طبق نظر نجم آبادی، دولت ایران دست به هیچ عملی در خصوص انگ زدن به هــ ـمــــ ـجــــ ـنــ ـســـ ـگـ ـرایان و یا منزوی کردن آنان به منظور ریشه کن ساختن هــ ـمــــ ـجــــ ـنــ ـســـ ـگـ ـرایی در ایران نزده است. به گفته ی وی، در واقع، بسیاری از هــ ـمــــ ـجــــ ـنــ ـســـ ـگـ ـرایان به سادگی و در سکوت به زندگی عادی خود در ایران ادامه می دهند و در جستجوی راههایی هستند که از شدت فشارهایی که بر دوش شان نهاده شده بکاهند.

این اظهارات با گفته ی رئیس جمهور ایران، محمود احمدی نژاد، که در سپتامبر 2007 در دانشگاه کلمبیا ابراز شد مغایر می نماید. گفته ی رئیس جمهور ایران که توسط مترجمی به این عبارت ترجمه شد، آنجا مثل کشور شما نیست— در ایران ما هــ ـمــجــ ــنــ ـســــ ـبـــاز نداریم، با پوشش خبریِ گسترده در رسانه های انگلیسی زبان غوغا به پا کرد.

با این وجود، نجم آبادی می گوید هــ ـمــــ ـجــــ ـنــ ـســـ ـگـ ـرایان در ایران وجود دارند، اما به دنبال یک جنبش اجتماعی نیستند. برعکس، «اغلب ایرانیان مایلند که زندگی روزمره ی خود را از سیاست های داخلی و بین المللی به دور نگه دارند.»

اما برای ایرانیان باقی ماندن در موقعیتی محافظه کارانه کار دشواری است. گروه های فعال اجتماعی نظیر انجمن جهانی حقوق هــ ـمــــ ـجــــ ـنــ ـســـ ـگـ ـرایان، هومان، و سازمان دگرباشان جـــ ـنــــ ـســــ ـی ایرانی، همه در تلاش ایجاد در تغییری در جامعه ی ایران اند که امکان ابراز وجود و نیز برقراری گفتمان میان هــ ـمــــ ـجــــ ـنــ ـســـ ـگـ ـرایان و حکومت ایران را میسر کند.

رودررویی با خشونت و مرگ

در سخنان خود، نجم آبادی به آن بخش از قوانین بحث برانگیز اسلامی اشاره می کند که بر اساس آن در صورت ایجاد ارتباط جـــ ـنــــ ـســــ ـی با همجنس خود، هــ ـمــــ ـجــــ ـنــ ـســـ ـگـ ـرایان محکوم به شلاق و یا مرگ می شوند و توضیح می دهد که اثبات صورت گرفتن عمل جـــ ـنــــ ـســــ ـی به دلیل نیاز به شهادت پنج مرد، تقریباً غیر ممکن است.

آرشام پارسی، متولد ایران، در مصاحبه ی تلفنی، گفت: «با این نظر موافق نیستم» پارسی، دبیرکل سازمان دگرباشان ایرانی است که طبق آنچه در تارنما منعکس شده است سازمانی است غیر انتفاعی با هدف یاری رساندن به هــ ـمــــ ـجــــ ـنــ ـســـ ـگـ ـرایان، دوجــــ ـنــ ـســـ ـگـ ـرایان، و دوجنسگونگان ایرانی پناهجو و پناهنده در کشورهای مختلف دنیا. آرشام پارسی خود در سال 2004 به کانادا آمده و مدت هاست برای تغییر قانون مجازات اسلامی برای هــ ـمــــ ـجــــ ـنــ ـســـ ـگـ ـرایان، می جنگد.

او نظراتی شبیه به نظر نجم آبادی را پیش از این هم شنیده است.

می گوید: «متأسفانه بسیاری از مردم نمی دانند که در موارد زیادی که ما با آن روبرو بوده ایم پلیس در گروه های چهار پنج نفری به خانه ی افراد حمله می کند و سپس از این افسران به عنوان شاهد استفاده می شود و به این ترتیب مدرک مستدل و کافی برای اثبات محکومیت افراد در دست قاضی قرار می گیرد.» پارسی ابراز می دارد که به قانونی بودن شهادت های اینچینینی افسران پلیس شک دارد. در ادامه می گوید: در ماه می گذشته پلیس هشتاد و پنج نفر را در یک مهمانی خصوصی دستگیر کرد. به گفته ی پارسی مشکل این است که هــ ـمــــ ـجــــ ـنــ ـســـ ـگـ ـرایی موضوعی نیست که بتوان به زبان آورد. او می گوید: دو روز پیش کسی از ایران به من خبر داد که مردی دستگیر شده است و در خطر اعدام قرار دارد. به امید کمک به آن مرد، با خانواده ی او در ایران تماس گرفتم اما خانواده ی او دوست نداشتند در باره ی اتهام او حرفی بزنند.

در سال 2006، پارسی نامه ای از جانب سازمان دگرباشان جـــ ـنــــ ـســــ ـی برای سازمان ملل متحد فرستاد و در آن به شرایط وقت ایران اعتراض کرد. پارسی می گوید که اصلی ترین خواست ما بدور نگه داشتن دولت و رهبران مذهبی از اتاق خواب مردم ایران، چه هــ ـمــــ ـجــــ ـنــ ـســـ ـگـ ـرا و چه دگرجنسگرا است.

او اشاره کرد که روابط جـــ ـنــــ ـســــ ـی نامشروع نیز با شدیدترین مجازات ها روبرو است. آرشام در گفتگوی خود در روز جمعه گفت، امروز این ها می توانند افراد را به دلیل روابط جـــ ـنــــ ـســــ ـی شان به اعدام محکوم کنند.

موانع زبانی فرو می ریزند اما هنوز انقلابی در راه نیست

در سخنرانی روز سه شنبه ی خود نجم آبادی گفت که با وجود مشکلاتی از این دست، هــ ـمــــ ـجــــ ـنــ ـســـ ـگـ ـرایان در فکر انقلاب نیستند. او توضیح داد که به نظر وی سازمان های فعالی که در خارج از ایران که دعوت به ایجاد تغییر می کنند در نظر داشته باشند که ایرانیانی که در داخل کشور هستند اگر به یک جنبش هــ ـمــــ ـجــــ ـنــ ـســـ ـگـ ـرایی که با صراحت و علنا به اعلام خواسته ی خود می پردازد بپیوندند چه عاقبتی در انتظارشان خواهد بود. همچنین گفت: و نیز در نظر بگیرند که زبان و فرهنگ ایران پیچیدگی های خاص خود را دارد. هویتی که با عبارت » من گـــ ـی هستم» در انگلیسی معین می شود شبیه به همان هویتی که این عبارت در ایران القا می کند نیست. کلمه ی «گــــ ـی» به کرات توسط هــ ـمــــ ـجــــ ـنــ ـســـ ـگـ ـرایان ایرانی به زبان رانده می شود زیرا کلمه ی فارسی ای که همین معنا را می رساند بار معنایی اش به شدت منفی است. افزایش استفاده از این کلمات ضرورتاً به معنای تمایل جامعه ی ایرانی به یک جنبش هــ ـمــــ ـجــــ ـنــ ـســـ ـگـ ـرایی به سبک امریکایی نیست. نجم آبادی گفت: » غریبگی این کلمات این امکان را ایجاد می کند که گوینده چیزی را در مورد خود بگوید که در فارسی قادر به گفتنش نیست.»

در حال حاضر، حتی جسورترین ایرانیان نیز ناچارند در خفا بجنگند و نه در انظار. نجم آبادی و پارسی هر دو اذعان دارند که هــ ـمــــ ـجــــ ـنــ ـســـ ـگـ ـرا بودن در ایران آسان نیست. پارسی می گوید: بسیار دشوار است، بسیار بسیار دشوار است.

سخنرانی نجم آبادی بخشی از رشته سخنرانی هایی است که توسط Dalhousie Institute of Society and Culture برگزار شد. این دوره سخنرانی ها متخصصان رشته های مختلف را برای صحبت در یک زمینه ی واحد گرد می آورد. موضوع امسال، هویت ها و ایدئولوژی ها: تغییر و تحول در جهان اسلام مدرن بود.

http://novanewsnet.ukings.ca/nova_news_3588_13739.html

~ توسط 4pesar در فوریه 9, 2008.

 
%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: